Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Φωτογραφίες από το χορό του Συλλόγου 13 Αυγούστου 2003

Τραγούδι  Στέφανος  Μαργώνης