Τρίτη 11 Μαΐου 2021

3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον δρόμο Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο Άρτας

 

Τον δρόμο της δημοπράτησης παίρνει το έργο που αφορά τη βελτίωση της επαρχιακής οδού