Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 04/02/2024 ημέρα Κυριακή

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Κάτω