Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Φωτογραφίες από το αρχείο του Ευθύμιου Α. Σβεντζούρη