Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων αν μιλάς στο κινητό!

Επιτόπου δίπλωμα και πινακίδες για 2 μήνες παίρνουν οι τροχονόμοι αν πιάσουν κάποιον να οδηγεί με το