Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Φωτογραφίες από το χορό του Συλλόγου 13 Αυγούστου 2012 - Κλαρίνο» Νίκος Τζουκόπουλος – Τραγούδι» Στέφανος Μαργώνης - Τραγούδι» Νίκος Σώλιας