Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Δείτε με ένα κλικ αν έχετε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου

πατήστε  την ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Πληροφοριών  www.hic.gr.
Γράψτε Αρ. Κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ.Εισάγετε τους χαρακτήρες που θα δείτε.