Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Τελεσίγραφο για τους μεγαλοφειλέτες του Δημοσίου

Ξεκίνησε η αποστολή ειδοποιητηρίων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε όσους έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να ρυθμίσουν τα χρέη τους καθώς
σε διαφορετική περίπτωση ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και το συνολικό ποσό της οφειλής θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας του Taxisnet.

Οι μεγάλοι οφειλέτες του δημοσίου με αρρύθμιστες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, εκτιμώνται σε περίπου 20-25.000 άτομα σε σύνολο 4,5 εκατ. οφειλετών. Ωστόσο, χρωστούν σχεδόν το 85% των συνολικών χρεών δηλαδή κοντά στα 77 δισ. ευρώ.

Πλέον, η ΓΓΔΕ τούς δίνει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 27 Ιουνίου προκειμένου:

Είτε να ενταχθούν σε ρύθμιση
Είτε να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση των χρεών τους
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η ΓΓΔΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Taxis ολόκληρο τον κατάλογο με τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα, τις οφειλές αλλά και τις προσαυξήσεις.

Η δημοσίευση του καταλόγου των μεγάλων οφειλετών αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.
Πηγή;  http://news.in.gr/