Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση του Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Γραικικού Άρτας

Φίλες και φίλοι η εκδρομή στην Αλβανία θα ματαιωθεί λόγω  προβλήματος που προέκυψε με τις ταυτότητες.  Θα έπρεπε  να είναι καινούργιες με λατινικούς χαρακτήρες  και εφόσον  κάποιοι  φίλες - φίλοι δεν μπορούν να της αλλάξουν  για κάποιο λόγο η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  σε διαφορετική τοποθεσία .

Η ενημέρωση θα γίνει  περίπου  στο τέλος της εβδομάδος  Ευχαριστώ.