Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Κτηματολόγιο

Το Γραφείο Κτηματογράφησης ανακοίνωσε ότι θα στεγάζεται στη διεύθυνση Κρυστάλλη 31 Άρτα και θα λειτουργεί από
τις 08.00 μέχρι 16.00 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής. Θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της....
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Σε πρώτη φάση θα συνεχίσει την ενημέρωση για προετοιμασία των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
    Η υποβολή των δηλώσεων θα αρχίσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και θα λήξει τέλος Ιανουαρίου 2019.

Πηγή: rodavgiartas.blogspot.com