Σάββατο 25 Απριλίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΓΑΛΑΝΗ

Διάνοιξη δρόμου στο Κάτω Γραικό 1965-196Από αριστερά προς τα δεξιά
Γιώργος Χρόνης,Βασίλειος Γαλάνης,Χρήστος Γαλάνης

ΓΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΝΤΑ
Ολγα και Βασίλειος Γαλάνης
Ολγα Γαλάνη (Αθανασίου)
Βασίλειος Γαλάνης (Αγροφύλακας)
Άννα  Γαλάνη
Αλεξάνδρα Αθανασίου
ΣΠΗΛΑΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 28-4-1977
Στη φωτογραφία (κάτω αριστερά) διακρίνεται η Άννα Πετροχείλου, που πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία της για το Σπήλαιο Ζωγράφου, που χαρακτήρισε αξιόλογο και από τουριστική άποψη, μπορεί να βρει κανείς στην εξής διεύθυνση:
http://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/bssg/article/viewFile/6176/5967
 — μαζί με τους Άννα Πετροχείλου και Γαλάνης Βασίλειος 
ΓΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΝΤΑ