Σάββατο 25 Απριλίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κώστας Τσάντας
Αλεξάνδρα Αθανασίου

Δήμητρα Αθανασίου(Γρετσίστα)

Δήμητριος Αθανασίου Γραμματέας κοινότητας Γραικικού

Κώστας Αθανασίου (Δάσκαλος)

Κώστας Τσάντας

Ολγα-Δημήτρης&Αλεξάνδρα Αθανασίου