Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Από το 2018 υποχρεωτικό το σύστημα αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση ατυχήματος

Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων με απώτερο σκοπό να σωθούν ανθώπινες ζωές στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τύπος του οχήματος, το καύσιμο που χρησιμοποιεί, ο χρόνος του ατυχήματος και ο τόπος του συμβάντος είναι τα στοιχεία που θα στέλνονται σε ένα κέντρο ελέγχου μέσω ειδικού μηχανήματος που θα τοποθετείται στα αυτοκίνητα σε μια προσπάθεια για την έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων.  
Το ΣΕΠΤΑ (eCall) λειτουργεί μέσω ειδικού μηχανισμού που τοποθετείται μέσα στα αυτοκίνητα και ο οποίος συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και μέσω αυτού με ένα δημόσιο ή ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο παροχής άμεσης βοήθειας.
Σε περίπτωση ατυχήματος το ΣΕΠΤΑ ενεργοποιείται είτε αυτόματα είτε από τον ίδιο τον οδηγό. Με την ενεργοποίησή του αποστέλλονται αυτόματα στο 112 και από εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν το χρόνο και το σημείο του ατυχήματος, το ίδιο το όχημα, το καύσιμο που καταναλώνει, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τον αριθμό τηλεφώνου του οδηγού.
Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει διαθέσει στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο επιπλέον πληροφορίες, αυτές μπορούν επίσης να σταλούν στο τηλεφωνικό κέντρο παροχής άμεσης βοήθειας για την πληρέστερη αρωγή του.
Το ΣΕΠΤΑ (eCall) ανήκει στις υψηλές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς στα αμέσως επόμενα χρόνια στόχος της Επιτροπής είναι αφενός να αυξηθεί η ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους και αφετέρου να μειωθούν τα οδικά ατυχήματα και ο χρόνος επιτόπου παροχής βοήθειας, ώστε να προλαμβάνονται θάνατοι, βαριοί τραυματισμοί και κυκλοφοριακή συμφόρηση με τεράστιες ουρές αυτοκινήτων στους αυτοκινητοδρόμους.
Ο μηχανισμός θα τοποθετείται υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα από τις 31 Μαρτίου 2018 και το κόστος του σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ.
Οι πληροφορίες θα μεταδίδονται μόνο στην περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων και όταν ανοίγουν οι αερόσακοι.