Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Σακελλαρίδης: «Υπό ανοικτή διαβούλευση το θέμα αύξησης ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά»

Σακελλαρίδης: «Υπό ανοικτή διαβούλευση το θέμα αύξησης ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά»: Σακελλαρίδης: «Υπό ανοικτή διαβούλευση το θέμα αύξησης ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά»Σακελλαρίδης: «Υπό ανοικτή διαβούλευση το θέμα αύξησης ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά»