Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Η ακτινογραφία ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ… Οι κάτοικοι, οι δραστηριότητες, τα κτίρια…

Στο Δήμο Άρτας ο μόνιμος πληθυσμός φτάνει στις 43.166. Από το σύνολο, οι 7.300 είναι άνω των 70 ετών και οι 5.159 από 60 μέχρι 69 ετών. Τα παιδιά μέχρι εννέα ετών είναι
4.012 και οι νέοι μέχρι 19 ετών ανέρχονται στους 4.448.
Οι συνταξιούχοι στο Δήμο Άρτας φτάνουν στους 11.574 και οι απασχολούμενοι στους 13.584. Οι μαθητές και οι σπουδαστές στους 6.796.
Στο Δήμο έχουν απογραφεί 15.664 κτίρια αποκλειστικής χρήσης και 1.338 μικτής.
Προ του 1960 έχουν κατασκευαστεί τα 3.677, από το 1961 μέχρι το 1985 τα 8.918 και από το 2001 μέχρι τώρα περιλαμβανομένων και των υπό κατασκευή μόλις 1.530.
Στο Δήμο Άρτας βρίσκουμε 105 σχολικά κτίρια, 106 εργαστήρια κι εργοστάσια, 176 μοναστήρια και 13 ξενοδοχεία.

Στο Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη οι μόνιμοι κάτοικοι φτάνουν τους 5.780. Λίγα τα παιδιά, πολλοί οι ηλικιωμένοι. Από το σύνολο του πληθυσμού, μόλις 269 είναι τα παιδιά έως εννέα ετών και 443 οι νέοι μέχρι 19 ετών. Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ανέρχονται στους 1.874 και οι κάτοικοι από εξήντα μέχρι 69 ετών φτάνουν τους 829.
Οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 1.216 και οι συνταξιούχοι τους 2.582.
Τα κτίρια που έχουν απογραφεί ανέρχονται στις 4.671. Προ του 1960 έχουν κατασκευαστεί τα 1.340, από το 1961 μέχρι το 1985 έγιναν 2.470 και από το 2001 και μετά μόλις 202.
Στο Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη βρίσκουμε 13 εργοστάσια κι εργαστήρια, 77 καταστήματα και γραφεία, 32 σχολικά κτίρια, πέντε ξενοδοχεία και 105 μοναστήρια.

Παρόμοια είναι η εικόνα στον επίσης ορεινό δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 6.178 πολύ μικρότερο όμως είναι το ενεργό μέρος του πληθυσμού.
Οι συνταξιούχοι είναι 3.316 και οι απασχολούμενοι φτάνουν μόλις στους 1.149. Οι μαθητές και οι σπουδαστές είναι 436.
Τα κτίρια που έχουν απογραφεί είναι περισσότερα από τους μόνιμους κατοίκους! Φτάνουν στις 7.928 με τα 3.217 να είναι κατασκευασμένα προ του 1960 και μόλις τα 344 μετά το 2001.
Στα Κεντρικά Τζουμέρκα οι κατοικίες είναι 6.093, τα ξενοδοχεία 45, τα σχολικά κτίρια 49. Τα εργαστήρια κι εργοστάσια είναι 34, τα καταστήματα και γραφεία 115 και τα μοναστήρια 210!

Σαφώς πιο ζωντανή είναι η εικόνα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, τον δεύτερο μεγαλύτερο στο Νομό Άρτας. Οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται στους 12.753.
Άνω των εβδομήντα ετών είναι οι 2.783. Αποτελούν την πιο ισχυρή πολυπληθή ομάδα, όμως η εικόνα μετριάζεται καθώς υπάρχουν ισχυρές ομάδες και στις παραγωγικές ηλικίες. 978 είναι τα παιδιά μέχρι εννέα ετών, 1156 οι νέοι μέχρι 19 ετών, 1.111 οι νέοι από 20 μέχρι 29 ετών.
Οι συνταξιούχοι φτάνουν στους 4.298, οι απασχολούμενοι στους 3.489 και οι μαθητές και σπουδαστές στους 1.626.
Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά έχουν απογραφεί 6.815 κτίρια. Τα μισά σχεδόν -3666- κατασκευάστηκαν από το 1961 μέχρι το 1985, 601 από το 2001 μέχρι τώρα και τα 1595 έρχονται προ του 1960.
Θα βρούμε μόλις δύο ξενοδοχεία, 213 καταστήματα και γραφεία, 43 εργαστήρια κι εργοστάσια, 39 σχολικά κτίρια και 55 μοναστήρια!
Πηγή; http://www.epiruspost.gr/