Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του γεφυριού της Πλάκας