Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δημοτική Παράταξη 'ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ': ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ...

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Δημοτική Παράταξη 'ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ': ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ...: Η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών , συνεπικουρούμενη από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και την Περιφέρεια Ηπείρου , θα πραγματοποι...