Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Γραικικού εκθέτει σε φανερή
πλειοδοτική δημοπρασία την ενοικίαση ενός καταστήματος, Η δημοπρασία θα γίνει στις 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή &ώρα 20:00 στον υπό ενοικίαση χώρο στην κεντρική πλατεία του Δ.Δ Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Γραικικού εκθέτει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία την ενοικίαση ενός καταστήματος, εμβαδού 70 τ.μ περίπου, μαζί με τον γνωστό εξωτερικό χώρο ( περιγράφεται παρακάτω ), που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, με τους κάτωθι όρους :

1. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 5 ετών, που αρχίζουν από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού

.2. Το κατώτερο όριο προσφοράς ( μηνιαίο μίσθωμα ) ορίζεται στα 90 ευρώ. Το μίσθωμα αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο για τα 5 χρόνια της σύμβασης. Πέραν της πενταετίας αυτής θα επέλθει αύξηση της τάξης του 5%.

3.Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία αν δεν καταθέσει εγγύηση σε μετρητά το ποσό των 1000 ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους εκτός από τον πλειοδότη. Το ποσό αυτό θα παραμείνει υπέρ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Γραικικού ως εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων του συμφωνητικού και θα επιστραφεί ατόκως μετά τη λήξη της μισθώσεως.

4. Ο πλειοδότης θα υπογράψει αμέσως μετά το τέλος του διαγωνισμού το πρακτικό της.

5. Σε περίπτωση αρνήσεως του πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού ή μετέπειτα το μισθωτήριο συμφωνητικό εντός πέντε ημερών από τότε που θα κληθεί εγγράφως η εγγύηση κατά πίπτει υπέρ του εκμισθωτή και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος του αρχικού πλειοδότη.

6. Ο πλειοδότης για λογαριασμό τρίτου πρέπει να δηλώσει αυτόκαι να προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την Αστυνομική Αρχή,διαφορετικά θεωρείται ως πλειοδότης για λογαριασμό του.

7. Για να γίνει δεκτή κάθε προσφορά πρέπει να υπερβαίνει την αμέσως προηγούμενη προσφορά κατά 10 ευρώ τουλάχιστον.

8. Εάν είναι ένας ο διαγωνιζόμενος τότε γίνεται δεκτός εάν η προσφορά του υπερβαίνει την κατώτερη κατά 10 ευρώ .

9. Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε τρίτο, εκτός εκτάκτου ανάγκης στον/στην σύζυγο και τα παιδιά.

10.Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως Παραδοσιακό Καφενείο –Ταβέρνα – Ουζερί – Παντοπωλείο και συναφή είδη αυτών.

11.Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το μίσθιο καθημερινά από τις 15/06 έως 15/09 , για την καλοκαιρινή περίοδο, όλες τις γιορτές από το πρωί ως το βράδυ και πάντοτε τις μεσημβρινές ώρες. Επίσης το 10 ήμερο των εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και τους χειμερινούς μήνες Σαββατοκύριακα και αργίες.

12.Τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες φωτισμού, υδρεύσεως, το τέλος χαρτοσήμου 3,6% επί του κάθε φορά μισθώματος,καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που επιβαρύνει ή θα επιβαρύνει από το νόμο τους μισθωτές. Οι παραπάνω δαπάνες εξισούνται με το μίσθωμα και η μη καταβολή τους θεωρείται μη καταβολή του μισθώματος.

13.Ο μισθωτής υποχρεούται να οργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι του συλλόγου, στις 13 Αυγούστου με τη συνεργασία φυσικά και του συλλόγου και με την ελάχιστη αμοιβή των 300 ευρώ. Εάν δεν μπορεί, οφείλει να ενημερώσει το σύλλογο έξι μήνες νωρίτερα και σε αυτή την περίπτωση να παραχωρήσει για χρήση τον εξωτερικό του χώρο.

14.Στην πλατεία θα διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις,όπως θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες και οτιδήποτε άλλο είναι προς το συμφέρων των κατοίκων του χωριού, χωρίς παρενοχλήσεις.

15.Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα.

16.Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί όλο το χώρο της πλατείας καθαρό.

17.Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, που θα αναγραφούν και στο μισθωτήριο συμφωνητικό, θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε παράβασή των από τον μισθωτή συνεπάγεται τη λύση της μισθώσεως και την απόδοση του μισθίου χωρίς να απαιτείται όχληση ή διαμαρτυρία του μισθωτού εκ μέρους του εκμισθωτού.

18.Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχοντας στην δημοπρασίαθεωρείται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της δημοπρασίαςκαι ότι βρήκε το μίσθιο κατάλληλο για κατάστημα.

19.Η δημοπρασία θα γίνει στις 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή &ώρα 20:00 στον υπό ενοικίαση χώρο στην κεντρική πλατεία του Δ.Δ Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Σε περίπτωση που και πάλι η Δημοπρασία αποδειχθεί άκαρπη θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στις 06/03/20160 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στον υπό ενοικίαση χώρο στην κεντρική πλατεία του Δ.Δ Κάτω Γραικικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτης Γ. Νικόλαος 6973030038

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σβεντζούρης Γ. Αντώνιος 6948509706

Με εκτίμηση

Πατήστε και κατεβάστε από εδώ το κείμενο της Διακήρυξης