Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Δημοπρατούνται Η Επ.Ο. Μακρύκαμπος- Σκοτωμένο Άρτας

 

Τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος- Σκοτωμένο» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 3.344.277,95 ευρώ, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.