Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού του Οδικού Δικτύου Ηπείρου

 

Στη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  προσωρινό ανάδοχο του έργου για την «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ηπείρου».