Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΟΣΕ: Σε διπλή δημοπράτηση έργο αποκατάστασης στο Τιθορέα-Δομοκός


Δύο έργα πρασίνου δημοπρατεί η ΕΡΓΟΣΕ στο υπό κατασκευή σιδηροδρομικό τμήμα Τιθορέα-Δομοκό και αφορά την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από την ανθρώπινη παρέμβαση και τα μεγάλα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται στην περιοχή.


Το πρώτο έργο αφορά τις φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την Χ.Θ. 202+466,26 έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ 218+090 κόστους 4.671.540 ευρώ και ημέρα δημοπράτησης τις 19 Απριλίου 2016.

Στο έργο περιλαμβάνεται η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων διαβρωτικών φαινομένων σ' αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε σ' αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής, από την Χ.Θ. 202+466,26 έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ 218+090.

Το δεύτερο έργο αφορά τις φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ. 219+400 έως την είσοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 235+650, κόστους  4.671.540 ευρώ και ημέρα δημοπράτησης στις 26 Απριλίου 2016.

Στο έργο περιλαμβάνεται η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων κατολισθητικών φαινομένων σ’ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε σ’ αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής, από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ. 219+400 έως την είσοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 235+650”.

Οι 2 εργολαβίες έχουν διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης τους 36 μήνες και αν τα έργα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν 3 χρόνια αργότερα, το Φθινόπωρο του 2019.

Η χρηματοδότηση και τωων 2 έργων είναι διασφαλισμένη από από το xρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility — CEF) 2014 — 2020 και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Πηγή:  Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com